Strona główna
 Poradnia archidiecezjalna
 Ośrodek
 Parafialne Poradnie
 Doradcy Życia  Rodzinnego
 Przygotowanie bliższe
 Narzeczeni
 Małżonkowie
 Warto przeczytać
 Galerie
 Linki
Licznik
Razem
374558 gości,
Locations of visitors to this page

 

Informacje dla narzeczonych

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
 
  • SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
  • SPOTKANIA Z DUSZPASTERZEM
  • KATECHEZY PRZEDŚLUBNE
  • SPOTKANIA W PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO 
  • DZIEŃ SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH
  • SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA


    

    

   Kiedy rozpocząć bezpośrednie przygotowania do sakramentu małżeństwa:

    

    

   Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

    

    

   Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego: 

   • metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
   • świadectwo katechezy z ostatniej klasy szkoły średniej/ponadgimnazjalnej
   • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
   • Dowód osobisty 

   Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania)

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.


------------------------------------------------------------------------

 
KIEDY ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO?


 

Dla społeczności chrześcijańskiej rok liturgiczny wyznacza własny rytm życia i świąt. I tak, okres Adwentu i Wielkiego Postu mają charakter przygotowania: nawrócenia i przemiany. Z tego względu należy wybrać inne okresy dla uroczystości weselnych.

Celebracja liturgii zaślubin jest najważniejszym momentem dnia weselnego. Winna być przygotowana z wielką troską. Uzgodnijcie z Księdzem Proboszczem dzień i godzinę.

------------------------------------------------------------------

JAK UCZESTNICZYĆ W OBRZĘDZIE?


 

 
Sakrament małżeństwa winien być celebrowany w "łasce Boga", tj. w pojednaniu z Nim i braćmi. Dlatego w dniu najbliższym w dnia weselnego zbliżcie się na nowo do sakramentu pokuty i pojednania.

Obrzęd zawarcia małżeństwa jest ściśle określony, ale pozwala w pewnej mierze na indywidualne zaangażowanie. Jednak każda para powinna uzgodnić z kapłanem celebrującym ślub:
 • dobór przynajmniej jednego z dwu czytań biblijnych; wybór formuły błogosławieństwa i modlitwy,
 • recytację Credo, nawet wówczas gdy nie domaga się tego liturgia danego dnia, propozycje kilku intencji modlitwy powszechnej, zwłaszcza za swoich rodziców,

  Nowi Małżonkowie mogą przyjąć Komunię św. pod postaciami Chleba i Wina, wyrażając w ten sposób znak pełnego uczestnictwa w Uczcie Pana.

  Dzień zawarcia małżeństwa jest uważany przez wszystkich jako dzień świąteczny. Z wielkim wyprzedzeniem planuje się wszystkie sprawy aż do najdrobniejszych szczegółów.

  Klimat uroczysty i świąteczny zależy także od skupienia, wrażliwości i zaangażowania wszystkich krewnych i przyjaciół.

Punktualność narzeczonej, narzeczonego, świadków i krewnych jest pierwszym warunkiem szacunku dla wszystkich oraz chroni przed nerwowością.

Ubranie weselne winno być zgodne z tradycją i w harmonii z celebracją, którą sprawuje się w obecności Pana.

Śpiew i muzyka. Manifestuje chwałę Boga: w ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. Wykluczone są więc śpiewy, melodie i soliści opowiadający o ludzkiej tylko miłości. W mszach świątecznych pierwszeństwo mają tylko śpiewy wspólnotowe.

Fotografie i nakręcone filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku; nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną przez Księdza Proboszcza na podstawie specjalnych kwalifikacji.
Fotografowie i kamerzyści są proszeni o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium.


------------------------------------------------------------------------
 

 
GDZIE CELEBROWAĆ?


 

 

Celebracja sakramentu małżeństwa jest powodem radości całej wspólnoty parafialnej, w której ma miejsce. Jednak możecie wybrać kościół:

 • w parafii narzeczonej lub narzeczonego, gdzie każde z Was zamieszkuje,
 • w parafii, w której po ślubie zamieszkacie - w uzgodnieniu z własnym Proboszczem


  ------------------------------------------------------------

  KONTYNUACJA ŚWIĘTA

Święto weselne trwa, gdy przeżywa się miłość małżeńską w wierności Panu. Wierność ta wyraża się:
 • w trosce, aby Wasz nowy dom stawał się gościnny i solidarny z innymi rodzinami,
 • w codziennej, choćby krótkiej, modlitwie małżeńskiej, w miarę możliwości wspólnej, z pojednaniem wzajemnym,
 • w miłości wielkodusznej w przyjęciu i wychowaniu dzieci w wierze,
 • w szacunku dla starszych rodziców, chorych i ubogich,
 • w systematycznej lekturze Biblii i świętowaniu dnia Pańskiego.
Kościół ma wielki szacunek i ufność w stosunku do chrześcijańskich rodzin w sprawie wychowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.
Strona Duszpasterstwa, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies.
Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl