AKTUALNOŚCI

 

fejs2

Serdecznie zapraszamy na WALENTYNKI

„Tobiasz”, czyli historia miłości Tobiasza i Sary – musical

Walentynki dla narzeczonych i zakochanych – 9 lutego 2017 r., godz. 18.00

Walentynki dla małżonków – 10 lutego 2017 r., godz. 18.00

Pałac Młodzieży w Katowicach

Bilety do nabycia na portalu „tcketportal.pl” oraz w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Katowicach, ul. Plebiscytowa 49 a, (pomieszczenia pod probostwem Katedry Chrystusa Króla).


kronika_rodzinna

Zachęcamy wszystkie rodziny do wzięcia udziału diecezjalnym konkursie pod patronatem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca: Kronika rodzinnej niedzieli. Nagrodą główną jest rodzinny wyjazd na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – „Śladami św. Rodziny”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kroniki będącej dokumentacją przeżytej wspólnie niedzieli. Można to zrobić przy pomocy tradycyjnej kroniki wzbogaconej zdjęciami, rysunkami i opisem; kręcąc krótki filmik (do 10 minut); czy tworząc prezentację multimedialną (do 30 slajdów). W każdej pracy konkursowej powinna znaleźć się także autoprezentacja rodziny. Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie: www.kronika.archidiecezja.katowice.pl 

 


„Opatrznościowe środy dla rodziny”

wersja-kolorowa-ver-4

Szczegóły na stronie: http://www.srodydlarodziny.pl/


 OFERTY DLA RODZINY

Z inicjatywy duszpasterstwa rodzin diecezji: bielsko-żywieckiej, gliwickiej, katowickiej, opolskiej i sosnowieckiej powstała nowa strona internetowa dla małżeństw i rodzin ofertydlarodziny.pl.

oferty

Na stronie można znaleźć propozycje spotkań dla narzeczonych, małżonków i rodzin, odbywających się na terenie tychże diecezji lub przez te diecezje organizowane.

ZAPRASZAMY!!

Informacje na temat rekolekcji w ośrodkach rekolekcyjnych Archidiecezji Katowickiej  na rok 2016  dostępne są także na naszej stronie w zakładce „Rekolekcje”


Komunikat Rady ds. Rodziny KEP i Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w sprawie przygotowania do małżeństwa przez internet.

Ostatnio docierały do Rady ds. Rodziny KEP i do Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin sygnały, że pojawiają się osoby, które uzurpują sobie prawo przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa obiecując w zamian certyfikaty i świadectwa ukończenia tychże „kursów”. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa nie jest żadnym kursem, ale jest ze swej natury katechezą i ma prowadzić do głębokiego spotkania narzeczonych z Chrystusem. Przygotowanie to ma budzić także wiarę narzeczonych i pozwolić im owocnie czerpać z łask sakramentu. W trosce o wyjaśnienie tej sytuacji Rada ds. Rodziny we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin przygotowała komunikat, który publikujemy poniżej.

„W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski
Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP


Warto przeczytać na wiara.pl


 

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

AMORIS LAETITIA
OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA
DO BISKUPÓW
DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O MIŁOŚCI W RODZINIE

 


Episkopat nt. „grzechu pokoleniowego”


Dokument regulujący duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Katowickiej:

Zasady Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Katowickiej


 Stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w sprawie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)


Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej

Stosowanie pigułki „po” to grzech ciężki

Pigułka „dzień po” – pytania i odpowiedzi


 facebookZapraszamy na naszą stronę na facebook-u.


prev13

Święty Janie Pawle II,

patronie rodzin

módl się za nami!!