AKTUALNOŚCI

baner 1

Ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę odbędzie się

w dniach 24 i 25 września 2016 r.

W programie:

Sobota, 24 września 2016
15.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej pod przewodnictwem biskupa Jana Wątroby Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP
17.00 – Koncert zespołu Turnioki. Sala o. A. Kordeckiego
19.30 – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich
21.00 – Apel Jasnogórski


Niedziela, 25 września 2016
9.00 Świadectwo Lecha Dokowicza oraz prelekcja ks. Przemysława Drąga.
Sala o. A. Kordeckiego
11.00 – Msza Święta na Jasnogórskim Szczycie pod przewodnictwem ordynariusza kieleckiego biskupa Jana Piotrowskiego
 Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
 Ślubowanie nowych doradców życia rodzinnego
 Zawierzenie małżeństw i rodzin Królowej Polski


15 października przypada Dzień dziecka utraconego. Obchody tego dnia w Archidiecezji Katowickiej będą odbywały się w następujących parafiach:

aniol_aniolek_figurka_figura_prezent1

W parafii św. Józefa w Katowicach Załężu: 15 października br. (sobota) o godz. 15.30 odbędzie się Msza św. w intencji dzieci utraconych oraz rodzin, które przeżyły stratę dziecka. Po Mszy św. przejdziemy do znajdującego się na naszym cmentarzu Grobu Dzieci Utraconych na krótką modlitwę, a następnie odbędzie się spotkanie w salce.

W parafii św. Jerzego w Rydułtowach: 15 października br. (sobota), początek o godzinie 16.15 – różaniec, o 17.00 Msza Święta, a po niej modlitwa przy krzyżu upamiętniającym dzieci utracone oraz spotkanie w oratorium.


 

Brenna Zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa na rekolekcje do Ośrodka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katowickiej w Brennej. Rekolekcje połączone są z katechezami przedślubnymi i dniem skupienia. Po rekolekcjach narzeczeni otrzymują odpowiednie zaświadczenie. 

Odbyte nauki nie zwalniają z wizyt w poradni życia rodzinnego, które należy odbyć w parafii. 

Szczegółowe informacje i zapisy w Ośrodku Rekolekcyjnym.

Termin: 2016.10.28-30

Telefon: 519 546 420
Addres
Leśników 38, 43-438 Brenna


 

 OFERTY DLA RODZINY

Z inicjatywy duszpasterstwa rodzin diecezji: bielsko-żywieckiej, gliwickiej, katowickiej, opolskiej i sosnowieckiej powstała nowa strona internetowa dla małżeństw i rodzin ofertydlarodziny.pl.

oferty

Na stronie można znaleźć propozycje spotkań dla narzeczonych, małżonków i rodzin, odbywających się na terenie tychże diecezji lub przez te diecezje organizowane.

ZAPRASZAMY!!

Informacje na temat rekolekcji w ośrodkach rekolekcyjnych Archidiecezji Katowickiej  na rok 2016  dostępne są także na naszej stronie w zakładce „Rekolekcje”


 

 20 czerwca 2016 r., 26 nowych doradców życia rodzinnego otrzymało misje kanoniczne i rozpoczyna posługę małżeństwom i rodzinom w Archidiecezji Katowickiej.

Wszystkim nowym doradcom serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Bożej na tej drodze.

W Archidiecezji Katowickiej obecnie posługuje 247 doradców.

Posługa doradców życia rodzinnego obejmuje między innymi:

  • przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa (katechezy przedślubne, spotkania w poradni życia rodzinnego, pomoc w dniu skupienia),
  • prowadzenie przygotowania bliższego do małżeństwa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
  • prowadzenia konferencji, warsztatów, spotkań dla małżonków i rodzin,
  • udzielanie „pierwszej pomocy” w sytuacjach trudnych i kryzysowych: małżeńskich, rodzinnych, wychowawczych, dotyczących płodności, w tym problemów z bezpłodnością,
  • szeroko rozumianą promocję małżeństwa, rodziny  oraz wartości życia ludzkiego,
  • pomoc rodzinom w potrzebie,
  • wspomaganie inicjatyw parafialnych związanych z małżeństwem i rodziną.

Wszyscy doradcy życia rodzinnego posiadają misje kanoniczne, co gwarantuje zgodność ich posługi z nauczaniem Kościoła oraz wysokie kompetencje wynikające z ustawicznego dokształcania się i stałej formacji.


Komunikat Rady ds. Rodziny KEP i Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w sprawie przygotowania do małżeństwa przez internet.

Ostatnio docierały do Rady ds. Rodziny KEP i do Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin sygnały, że pojawiają się osoby, które uzurpują sobie prawo przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa obiecując w zamian certyfikaty i świadectwa ukończenia tychże „kursów”. Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa nie jest żadnym kursem, ale jest ze swej natury katechezą i ma prowadzić do głębokiego spotkania narzeczonych z Chrystusem. Przygotowanie to ma budzić także wiarę narzeczonych i pozwolić im owocnie czerpać z łask sakramentu. W trosce o wyjaśnienie tej sytuacji Rada ds. Rodziny we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin przygotowała komunikat, który publikujemy poniżej.

„W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.
Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.pl, które próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego. Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.
Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP
Bp Jan Wątroba
Biskup rzeszowski
Przewodniczący Rady do Spraw Rodziny KEP


Warto przeczytać na wiara.pl


 

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA

AMORIS LAETITIA
OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA
DO BISKUPÓW
DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW
DO OSÓB KONSEKROWANYCH
DO MAŁŻONKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH
I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH
O MIŁOŚCI W RODZINIE

 


Episkopat nt. „grzechu pokoleniowego”


Dokument regulujący duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Katowickiej:

Zasady Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Katowickiej


 Stanowisko Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny w sprawie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO)


Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dopuszczenia do swobodnego obrotu handlowego pigułki postkoitalnej

Stosowanie pigułki „po” to grzech ciężki

Pigułka „dzień po” – pytania i odpowiedzi


 facebookZapraszamy na naszą stronę na facebook-u.


prev13

Święty Janie Pawle II,

patronie rodzin

módl się za nami!!